رویه ارسال سفارش

روش های ارسال:

ارسال به تمامی شهرها از طریق پست انجام می شود.

زمان بندی ارسال از طریق کد رهگیری قابل پیگیری می باشد.

زمان دریافت محصولاتی که سفارش ساخت داده اید در بهترین حالت ۱۵ روز و در بدترین حالت ۲۰ روز می باشد.

  • سفارش های با ارزش بیشتر از ۳۰۰۰۰۰ تومان رایگان ارسال می شود.
  • ارسال سفارش های با ارزش کمتر از ۳۰۰۰۰۰ تومان با توجه به نوع پست انتخابی محاسبه می گردد.
بستن
مقایسه